Yemzim

 

YEMZİM SERİSİ

Yemzim serisi, broiler civciv ve piliçlerin yemlerine katılmak üzere özel olarak formüle edilmiş enzim karışımları içerir. Bu enzimler kanatlıların sindirim sistemlerindeki pH ve sıcaklık şartlarında etkilidirler. Ham maddelerde bulunan fosfor, ham protein ve amino asitlerden faydalanmayı ve metabolik enerji değerini artırırlar.

Her döneme ait rasyon ihtiyaçları ve ağırlıklı olarak kullanılan hammaddeler göz önüne alınarak çeşitli enzimler bir araya getirilir.

Orba Biyokimya A.Ş. tarafından üretilen tüm enzimler doğadan izole edilen mikroorganizmalardan üretilmektedir ve GDO free’dir.

Yemzim enzimleri toz ve sıvı formda üretilir.

Etki mekanizması

Mısır, buğday, arpa gibi tahıllar ve soya, ATK gibi küspelerde bulunan protein, yağ ve nişasta taneciklerinin etrafları arabinoksilan, ksiloglukan ve B-glukan içeren hücre duvarları ile sarılıdır. Nişasta tabiatında olmayan bu polisakkaritler (NSP) kanatlıların doğal enzimlerinin nişasta ve proteinlere ulaşmasını yavaşlatıp sindirimi zorlaştırırlar ve su ile jel oluşturarak besin emilimini azaltırlar. Yemzim enzimleri içinde bulunan ksilanaz, beta glukanaz, pektinaz, lipaz gibi yüksek kaliteli enzimler bu maddeleri parçalayarak nişasta, yağ ve proteinlere ulaşımı kolaylaştırır ve emilimi artırır. Ayrıca proteaz enzimi ile ham proteinleri aminoasitlere dönüştürerek sindirime yardımcı olur. Özellikle sindirim enzimleri ve barsak florası tam gelişmemiş civcivlerde ve stres altındaki tavuk ve piliçlerde besin emilimi artar.

Kanatlı yemlerinin ana hammaddesi olan mısır, buğday, arpa gibi tahıllar ile soya gibi yağlı tohumlardaki fosforun 3/4'ü fitik asit ve tuzları şeklinde bağlı bulunmaktadır. Kanatlılar tahıl ve yağlı tohumlardaki fosforun ancak 1/3'ünden yararlanabilmektedir. Diğer taraftan, fitik asit ve fitatlar yemde bulunan protein ve aminoasitlerle, nişasta ve dekstrinlerle, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır gibi önemli mineral ve iz elementler ile çeşitli kompleksler yaparak bunları bağlarlar ve yararlanmayı azaltırlar. Yemzim enzimleri içinde bulunan fitaz enzimi, fitik asit ve tuzlarını parçalayarak bunlara bağlı halde bulunan fosfor, kalsiyum ve iz elementlerle protein ve karbonhidratları serbest hale getirir, böylece kanatlılar bu besin ögelerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilirler.

Isıya dayanıklılık: Yemzim enzimleri ısıya dayanıklıdır ve peletlenebilir.

Ambalaj şekli: 25 kg’lık kraft torba