Sim® Silaj

SİLAJ İÇİN STARTER UYGULAMALARI

Silaj katkı maddelerinden olan Lactobacillus (LAB) ve Bacillus (BAC) aşıları, fermentasyonu iyileştirmek, silolama kayıplarını azaltmak ve hayvanların verim performansını artırmak için kullanılır. 1980-1995 yılları arasında Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılmış olan yaklaşık 1550 bağımsız çalışmanın sonuçlarına göre LAB aşısı kullanılan silajlarda, aşısız silajlara oranla, kalite parametreleri iyileşmiştir:

  • Daha düşük pH değerleri,
  • Silajın kurumadde (KM) kayıplarının ve
  • Amonyak azotu miktarının azalması,
  • Laktik asit/asetik asit oranının laktik asit lehine yükselmesi.

Sim Silaj

Sim Silaj saf bir Bacillus subtilis suşudur. Silaj ortamından izole edilmiştir ve bu nedenle doğal bir kültürdür. Bu suş KÜKENS kataloğunda Simbiyotek A.Ş. adına, KUEN 1581 olarak kayıtlıdır. KÜKENS, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Merkezi, Türkiye’nin resmi ve uluslararası tanınan kültür koleksiyonudur. KÜKENS kataloğuna kayıtlı mikroorganizma sertifikalı, yani kaynağı belli ve tanımlı bir suştur.

1 gr Sim Silaj, 1,7x109 canlı Bacillus subtilis KUEN 1581 sporu içerir.

Yem katkılarını (Yem Katkı Tebliği RG/2002/66 ve 70/524/EEC) ve organik hayvan besiciliğini (2092/91/EEC) düzenleyen ulusal ve AB tebliğlerine göre Bacillus subtilis’in silaj katkısı olarak kullanımı serbesttir. Sim Silaj, 18.07.2006 tarih ve 520-072F numarası ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

SİM SİLAJ’IN ETKİ MEKANİZMASI

Daha düşük pH ve yüksek laktik asit silajın depolama sürecinde zararlı mikroorganizmalardan korunmasını sağlar ve böylece KM kayıpları da azalır. KM kayıplarının azalması sonucunda hayvanların silajdan yararlanma oranı da tabiatı ile artmaktadır. Bunun yanında LAB ve BAC katkılarının silajın sindirilebilirlik ve besi emilimini artırıcı özellikleri nedeni ile hayvan performansı parametreleri:

  • Canlı ağırlık kazancı,
  • Süt verimi ve
  • Yemden yararlanma oranı da iyileşmektedir.

ÖZELLİKLER

Saha şartlarında ve uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalara göre yaklaşık %-30 oranında aşı katkısı istenilen iyileşmeyi sağlamamaktadır. Bunun en önemli nedeni kurutulmuş toz fomülasyonunda pazarlanan aşıların, kullanıldığı anda beklenen kalite veya canlılıkta olmamasıdır. Kurutma, paketleme ve kullanmadan önceki suda canlandırma süreçlerinde bakteriler ölür ve canlı sayıları azalır. Kurutulmuş mikroorganizmaları canlandırmakta kullanılan suyun özellikleri (klor, tuzluluk, sıcaklık gibi) bilhassa önemlidir ve saha şartlarında hata olasılığı yüksek olmaktadır.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için, Sim Silaj sıvı formda da üretilmekte ve doğrudan uygulanabilmektedir. Son kullanma tarihi ve saklama koşullarına uymak kaydı ile Sim Silaj standart canlı bakteri sayısı içerir.

Sim Silaj içindeki Bacillus subtilis sporları silaj ortamında hızla çimlenir ve çoğalarak silaj fermentasyon süresini kısaltır, hızlı bir şekilde pH değerini düşürür ve düşük pH değerinde de mikrobiyolojik aktivitesini sürdürebilir. Böylece standart , garantili ve kaliteli bir silaj elde edilebilir.

Ambalaj Şekli : 1, 5, 20 L aseptik doldurulmuş plastik ambalajlarda arzedilir.

Raf ömrü 1 yıldır.

Sim Silaj doğrudan ve başka bir işleme gerek duyulmadan, parçalama işlemi süresince veya parçalanan materyalin siloya doldurulma aşamasında püskürtülerek silaja homojen bir şekilde katılabilir.

LAB aşılarının 1 g silaj materyaline 1-5 x 106 CFU olarak katılması gerekmektedir. Sim Silaj’ın 1 gramında 1,7 x 109 canlı Bacillus subtilis sporu vardır.

Böylece 1 litre Sim Silaj 2 ton silaj materyalini aşılamak için kullanılabilir.