Sim® Pro

 

Sim Pro, spor formunda Bacillus içeren ve laktik asit bakterilerine göre üstün özelliklere sahip, ısıya dayanıklı probiyotik üründür.

Sim Pro yumurta tavukları, broiler ve hindilerde yem ve içme suyunda kullanılabilir.

Sim Pro’nun içeriği :

 • Probiyotik bakteri Bacillus spp
 • Doğal Elektrolitler (potasyum, sodyum, kalsiyum)
 • Maya özütü, vitaminler
 • İz mineraller (demir, çinko, manganez, kükürt)

Bacillus’un Genel Özellikleri :

Sim Pro’nun içinde bulunan sporlu bakteriler, çimlenme yeteneğine sahip, uyku halinde yaşam formlarıdır.

Spor halindeki bakteriler ısı, ışık, donma, kuruma, radyasyon gibi normal fiziksel faktörlere, dezenfektanlar ve kimyasal  maddelere, mekanik etkilere karşı  vegetatif formlarından çok daha fazla dayanıklıdırlar.

Sporlar ısıya karşı çok dayanıklıdır. Bu nedenle peletlemede canlılığını kaybetmez, zarar görmeden bağırsağa ulaşır ve çimlenir.

ETKİ MEKANİZMASI

Çimlenme, optimal nem, ısı ve asidite şartları altında meydana gelir. Yararlı etkilerin ortaya çıkmaya başladığı yer üst gastrointestinal kanaldır.

Çimlenen bakteriler, barsakta bulunan laktik asit bakterileri ve diğer istenen endojen faydalı bakterilerin çoğalmasına sebep olur ve gelişimlerini teşvik eder.

Endojen Laktobasiller ve diğer yararlı bakteriler her hayvan türünün normal konakçılarıdır ve hayvanlar sağlıklı  durumda olduklarında barsak florasında egemen olmaları gerekir. Bu başarıldığında E.coli, Salmonella ve Clostridium gibi potansiyel olarak patojen bakterilerin gelişimi baskılanır.

ETKİ ŞEKLİ

 • Bakteriyosin Üretimi: Bacillus, patojen bakterileri bakteriyosin adı verilen bazı antibakteriyel maddeler üreterek  baskılar. Bakteriyosinler , bakterisidal aktiviteye sahip proteinler veya peptidlerdir .Bu maddeler, farklı biyokimyasal özellikleri ve etki mekanizmaları olan bileşiklerdir.
 • Probiyotik bakterilerin patojenlere karşı kullandığı bir diğer strateji de yarışmadır. Yemle birlikte yüksek sayıda sindirim sistemine ulaştırılan bakteriler burada bulunabilecek patojen mikroorganizmaların gıdalarına ortak olur ve böylece zararlı bakteriler baskılanır.
 • Bacillus ile beslenen hayvanların barsaklarında kısa zincirli yağ asitleri  artar ve böylece bağışıklık sistemi güçlenir.
 • Bacillus, özellikle civcivlerin ilk günlerinde barsak floralarının hızla gelişmesini sağlayarak yüksek düzeyde probiyotik etki yaratır.

Sonuç:

 • Barsakta kısa zincirli yağ asitlerinin daha yüksek konsantrasyonlarının elde edilmesi nonspesifik immuniteyi iyileştirir ve aynı zamanda ek bir enerji kaynağı teşkil eder.
 • Barsaklardaki Goblet hücreleri barsak epitelini patojenlere karşı koruyan sümüksel salgıyı daha fazla üretir.
 • Gastrointestinal mikroflora düzelir.
 • Mikrovillusların boyu, kalınlığı ve üniformitesi iyileşir. Barsakta  absobsiyon için yüzey alanı artar, sindirim iyileşir.
 • Lipaz gibi bazı sindirim enzimleri ve safra asitlerinin bileşik formları stimüle edilir.
 • Bacillus, amilaz, proteaz, lipaz gibi sindirim  enzimleri salgılar, böylece yemden yararlanma artar.

SİM PRO’NUN FAYDALARI

 • Sindirimi iyileştirir, yemden yararlanmayı artırır.
 • Çiğ atma sorunlarında dışkı kalitesini iyileştirir.
 • Büyümeyi hızlandırır, verimi artırır, FCR’ı düşürür.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur, bakteriyel enteritlere karşı etkilidir.
 • Genç hayvanlarda enterit  ve ölüm risklerini azaltır.
 • Barsak florasını düzenler, Laktobasillerin kolonizasyonunu destekler.
 • Salgıladığı bakteriyosinler sayesinde patojenlere karşı doğal kalkan oluşturur.
 • Barsakta Salmonella , E.coli ve Clostridium sayılarının azalmasını sağlar.

BROİLERDE KULLANIM AMAÇLARI

 • Bağırsak bakteri dengesinin düzenlenmesi
 • Kesim canlı ağırlığına daha hızlı ulaşma
 • Amonyak gazı üretiminde azalma
 • Yem kalitesi sorunları
 • Sindirim bozukluğu
 • Daha iyi sindirim
 • Daha iyi immunite
 • Aşı stresi

YUMURTACI TAVUKLARDA KULLANIM AMAÇLARI

 • Üretimde artış: Daha fazla yumurta üretimi
 • Kabuk kalitesinde iyileşme: Renk ve dayanıklılık
 • Yumurta iç yapısında iyileşme
 • Daha iri yumurtalar
 • Amonyak gazı üretiminde azalma
 • Islak altlık ya da ishal
 • Sıcak stresi

SİM PRO-L ve DIŞKI KALİTESİ

 • Sim Pro-L dışkı parametrelerini iyileştirir
 • Çiğ  atma sorunlarını ortadan kaldırır
 • Dışkı pH’sı düştüğü için amonyak gazı azalır
 • İshal vakaları azalır, ishal durumlarında tedavi edici etki gösterir
 • Dışkı kalitesi Sim Pro-L uygulamasından kısa bir süre sonra iyileşme gösterir
 • Dışkıda gram pozitif bakteriler artar, gram negatifler azalır
 • Sim Pro-L ile beslenen civcivlerde ishalden dolayı ölümler azalır

STABİLİTE

Sim Pro’nun içindeki Bacillus sporları onların dış kabuğu olan spor duvarı tarafından korunur. Bu doğal örtü, yem peletleme süreci boyunca oluşan basınç ve ısıya karşı, bunun yanı sıra sayısız dış saldırıya karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.

Bazı ticari deneme ve testler Sim Pro’daki Bacillus sporlarının normal peletleme şartlarında yaşamını sürdürdüğünü göstermiştir.

Spor kabuk aynı zamanda midede(pH 2) veya asitlendirilmiş premiks ve yemlerdeki asit şartlara karşı canlılığı korur.

Bu mükemmel stabilite özellikleri premiks ya da kullanıma hazır yem içinde, normal kuru şartlarda Sim Pro’nun kullanımını kolaylaştırır.

Sim Pro, vitaminler, mineraller, organik asitler ve tüm yem ve premiks hammaddeleriyle uyumludur.1 ton yeme 0,5 kg Sim Pro ilave edilir.

1 ton suya 250 ml Sim Pro L ilave edilir.