Sim De Tox STD

 

Mikotoksinler yem malzemeleri üzerinde oluşan küflerin ürettikleri zehirli maddelerdir. Mikotoksinler hayvanlarda çeşitli klinik ve subklinik hastalık belirtilerine neden olurlar. Mikotoksinlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için kullanılan değişik yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri mikotoksinlerin hayvanların sindirim sistemi içinde belirli yem katkı maddeleri yardımı ile tutuklanmasıdır. Sindirilemeyen bu katkı maddeleri tutukladıkları mikotoksinlerle birlikte hayvanın sindirim sitemini terkederler. Böylece mikotoksinlerin emilimi engellendigi için hastalandırıcı etkileri baskılanmış olur.

Tutuklayıcılar olarak aktif karbonlar, mineral killer ve maya hücresi duvarı gibi maddeler kullanılmaktadır. Burada önemli olan bu maddelerin toksinleri bağlaması, ancak diğer besleyici maddelerin emilimini engellememesidir. Bunlardan mineral hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikatlar (HSCAS) ve maya hücre duvarı içeren organik maddeler saha kullanımında yaygın olarak faydası ispatlanmış mikotoksin bağlayıcı maddelerdir.

Sim De Tox mikotoksin tutuklayıcı olarak özgün Simbiyotek prosesi ile inaktive edilmiş Saccharomyces cerevisiae ve saflaştırılmış hidrate Montmorillonite içermektedir. Sim De Tox saha kullanımında en etkili iki mikotoksin bağlayıcı maddeyi içererek, geniş bir yelpazede çeşitli mikotoksinleri tutuklama kapasitesine ulaşmaktadır.

Maya hücre duvarında bulunan Beta-Glucan maddesinin bağışıklık sistemini uyarıcı etkileri vardır. Beta-Glucan, insan ve hayvanlar üzerinde sağlık koruyucu, bağışıklık artırıcı, performans yükseltici etkileri ile yıllar süren saha uygulamalarında kendisini ispatlamıştır. Sim De Tox'un özgün üretim sürecinde, maya hücre duvarı maddelerinden olan Beta-Glucan da bağışıklık sisteminin algılayacağı formda açığa çıkmaktadır.

Sim De Tox,inaktif maya ve montmorillonite haricinde Laktik Asit de içermektedir. Bilindigi gibi organik asitlerin küf önleyici etkileri vardır. Ayrıca organik asitler bağırsak pH'sını düşürerek patojen mikroorganizmaları da baskılayabilirler.

SIm De Tox, içerdiği maya hücre duvarı, saflaştırılmış hidrate Montmorillonite ve Laktik Asit sayesinde sadece geniş bir yelpazede mikotoksinleri tutuklamanın ötesinde, hayvanların sağlığını koruyucu ve bağışıklık sistemlerini uyarıcı etkilere sahiptir.

Sim De Tox mikotoksin bağlayıcı ve bağışıklık sistemi uyarıcı olarak kanatlı, balık, sığır ve buzağı yemlerinde kullanılır. 1 ton yeme 0,5 - 1 kg Sim De Tox uygulanması tavsiye edilir. Uygulama miktarı ham yemin toksinle kirlilik derecesine göre artırılabilir.

Sim De Tox, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 19.11.2004 tarih ve 516-378 F numarası ile tescil edilmiş, organik hayvan besiciliğine uygun bir katkı maddesidir. Üretim tekniği ve içerdiği maddeler Yem Katkı Tebliği (2002/66) ve 70/524 EEC ile tam uyumludur.

Sim De Tox'un pellet stabilitesi %100'dür. Net 20 kg polietilen astarlı kağıt torbada arzedilip, raf ömrü 2 yıldır. Sim De Tox ORBA Biokimya San. Ve Tic. A.Ş. Okul C. Orhanlı Beldesi, Tuzla-Istanbul tesislerinde üretilmektedir.

Mikotoksinler yem malzemeleri üzerinde oluşan küflerin ürettikleri zehirli maddelerdir. Yemle alınan mikotoksinler barsaklarda emilerek karaciğere gelir ve metabolize olurlar. Anemi, zafiyet, kanamalar görülür, bağışıklık sisteminin zayıflaması ile sürüdeki hastalıklar artar. Hayvanların büyüme, yaşam süresi, yumurta randımanı, yumurta kabuk kalınlığı gibi verim parametreleri düşer.

Hidratlı sodyum kalsiyum alumiosilikatların (HSCAS) artı yüklü iyonları kimyasal bağlı su molekülleri ile kaplanmıştır. Polar bir mikotoksin olan Aflatoksin, seçici olarak bu su moleküllerine bağlanır ve barsaktan atılır.

Sim De Tox bir gıda katkısı olan ekmek mayasından (Saccharomyces cerevisiae) üretilmektedir. Maya hücre duvarı yüksek porositesi nedeni ile sadece Aflatoksin'i değil diğer mikotoksinleri de (Okratoksin, Vomitoksin, T2-Toksin, Zearalenone, Fumonisin v.b.) tutuklayarak zararlarını önler. 1 g Sim De Tox 55 m2 yüzey alanına sahiptir.

Beta-1,3-(D)-Glucan

Maya (Saccharomyces cerevisiae) hücre duvarının yapıtaşlarından olan Beta-1,3-(D)-Glucan bağışıklık sistemini uyaran bir maddedir. Beta-1,3-(D)-Glucan Sim De Tox'un üretim sürecinde hayvanın bağışıklık sisteminin algılayacağı aktif forma getirilir.

Uyarılan bağışıklık sisteminde makrofajların adedi, boyutları ve işlevleri, enzim ve antijen salgılamaları artar.

Makrofajlar bedene giren zararlı mikroorganizmaları ve maddeleri yiyerek ve enzimler salgılayarak yok ederler.
Sim De Tox ile sürünün hastalıklara ve zehirli maddelere karşı doğal korunması artar. Daha az ilaç müdahelesi ile daha sağlıklı hayvanlar yetiştirmek mümkün olur.

Sim De Tox mikotoksin bağlayıcı ve bağışıklık sistemi uyarıcı olarak kanatlı, balık, sığır ve buzağı yemlerinde kullanılır. 1 ton yeme0,5 - 1 kg Sim De Tox uygulanması tavsiye edilir. Uygulama miktarı ham yemin toksinle kirlilik derecesine göre artırılabilir.

Sim De Tox ile uygulanmış saha çalışmaları

BİR TİCARİ YUMURTA KÜMESİNDE UYGULANAN Sim De Tox VE TB BG KARŞILAŞTIRMASI

Sim De Tox  : Simbiyotek prosesi ile üretilmiş inaktif maya hücre duvarı
TB BG  : Maya hücre duvarından elde edilmiş toksin bağlayıcı ve bağışıklık güçlendirici (2 ayrı ürün)

2004 Afyon

Sim De Tox: 1 kg/t yem, 30.-60. gün arası
TB BG: toksin bağlayıcı 0,5 kg/t bağışıklık güçlendirici 0,5 kg/t, 1.-30. ve 60.-90.gün arası