• Şelatlı mineraller, aminoasitler ve enerji vericiler içerir
 • Antibiyotiksiz üretime destek sağlar
 • Her türlü stres durumunda metabolizmayı düzenler
 • Daha etkin bir yem tüketimi, gelişim ve direnç sağlar
 • Organik asitlerden çok daha etkilidir
 • İçme suyu ile uygulanır, hızlı etki gösterir

Bileşimi:

Intra Nutri-Mix, bakır ve çinko tuzlarının organik bir karışımı, organik asitler ve aminoasitler içerir.

Şelatlı Mineraller: Organik bakır (Cu), organik çinko (Zn)

Organik asitler: Laktik asit, Formik asit, Propionik asit

Esansiyel aminoasitler: Treonin, Triptofan, Lizin, Methionin

İyi bir başlangıcın önemi

Entansif hayvan yetiştiriciliği sistemleri hayvanlardan çok daha fazlasını bekler, hızlı gelişim, ideal bir FCR oranı, mükemmel bir sağlık. Hayvanlardan bu kadar büyük beklentilerin olması sebebiyle, yüksek kaliteli yem kullanımı büyük önem taşır. Besin eksikliği riski, hayvanların daha yüksek performansı sebebiyle artar ve sindirim ve immun sistemin bozulmasına sebep olabilir.

Bozulmuş gastro-intestinal flora

Bir diğer büyük risk, gastro-intestinal floranın bozulmasıdır. Bozulmuş gastro-intestinal flora, mide ve barsaklara zarar veren, yem tüketimini azaltan ve kötü gübre oluşumuna sebep olan patojen mikro organizmaların çoğalmasına sebep olur.

Bu problem, yoğun yetiştiricilik yapılan çiftliklerde sıklıkla meydana gelir, fakat bu problem Nutri-mix kullanımıyla önlenebilir ve çözülebilir.

Esansiyel besinler

Organizma için gerekli iz elementler içerisinde çinko ve bakır biyolojik fonksiyonlar yönünden büyük öneme sahiptir. Bunlar vücuda inorganik formda verildiğinde her zaman kristalizasyon riski vardır. Sonuçta, verilen inorganik mineralin büyük kısmı, dışkı ile kullanılmamış olarak atılır. Nutri-mix’in esansiyel amino asitlerle şelatlanmış mineralleri, hayvanlar tarafından kolay bir şekilde ve tamamen absorbe edilerek, bakır ve çinko iyonlarını kristalizasyondan korur. Intracare, özel yöntemlerle, amino asitleri bakır ve çinko iz elementlerine bağlar. Bu teknikle sindirim sisteminde daha iyi bir emilim ve yüksek bakır ve çinko yararlanımı sağlanır.

Nutri-mix kullanımıyla,  kolay bir şekilde emilebilir besinler içme suyuna eklenmiş olur. Nutri-Mix çok miktarda aktif komponent içerir : yüksek kaliteli ve esansiyel amino asitler (Treonin, Methionin, Triptofan ve Lizin), şelatlı mineraller(bakır ve çinko) ve bunların çözdürüldüğü organik asitler.

Amino asitler hayvanlar için esansiyel yapı taşlarıdır, büyümede destek sağlar ve daha iyi bir direnç yapılandırılmasını temin ederler. Nutri-mix’teki amino asitlerin eşsiz kombinasyonu hayvanları kuvvetlendirir ve güçlü bir direnç sağlar.

Şelatlı mineraller bu etkiyi artırırlar. Çeşitli çalışmalar, özellikle şelatlı formdaki bakır ve çinkonun barsaklarda hastalıklara sebep olan patojen mikro organizmaların gelişimini baskıladığını ve immun sistem üzerine pozitif bir etkiye sahip olduklarını göstermiştir.

Organik asitler, barsaklardaki asitlik seviyesini düşürürler ve hastalıklara sebep olan patojen mikro organizmaların barsaklara yerleşmelerine fırsat vermezler.

Kullanım amaçları

Intra Nutri-Mix, çiftlik idaresinde yaşamsal destek sağlar.

 

 • Stres durumlarında hayvanları desteklemek
 • Sindirim enzimlerinin sekresyonunu stimüle etmek
 • Metabolizmayı, direnci ve büyümeyi desteklemek
 • Mide ve barsak florasını iyileştirmek, ishali önlemek
 • Detoksifikasyon metabolizmasına destek olmak
 • Tüy gelişimi ve döllenmeyi desteklemek
 • Üretim sonuçlarını iyileştirmek
 • Antibiyotik kullanımını azaltmak

 

Çeşitli çalışmalar, Intra Nutri-mix’in geleneksel organik asitlere karşı mükemmel bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Birçok çalışmanın göstermiş olduğu gibi, Intra Nutri-Mix metabolizmayı düzenleyen mükemmel bir karışımdır.

Kullanım şekli ve dozaj

Tavuklar: 1000 litre içme suyuna 0,5-1 lt karıştırılır, ihtiyaca bağlı olarak 3-5 gün kullanılır.

Büyükbaş hayvanlar: 1000 litre içme suyuna 0,5 lt karıştırılır, ihtiyaca bağlı olarak 1-3 gün kullanılır.

Intra Nutri-Mix, suyun pH’sını yaklaşık olarak 4’e düşürür, eğer suyun pH’sı 7,5’un üzerindeyse doz artırılabilir.

Intra Nutri-Mix ile aşı ve ilaçların kombine edilmesi tavsiye edilmez.

Ambalaj şekli: 1 litrelik plastik şişe ve 5 litrelik plastik bidon

Ürün, kapağı açılmadan en az 24 ay saklanabilir.

Intra Nutri-Mix, GMP/HACCP/QS koşullarıyla tamamen uyumludur.