COVID-19, taşıyıcı kişilerin bulunduğu tüm ortamlarda temas yoluyla bulaşabilir

COVID-19, muhtemelen hayvanlardan köken alan zarflı bir virüstür ve şu anda insanlar arasında bulaşmaya devam ediyor. Bulaşmanın tam yolu hala araştırılıyor. Ancak hastalar tarafından öksürük ve tıksırık sırasında atılan küçük su damlacıklarının (aerosoller) virüs partiküllerini içerdiği ve enfeksiyonun bir kaynağı olduğu çok net.

Şekil 1. Coronavirus virion yapısının diyagramı, adından da anlaşıldığı gibi, güneş tacı gibi taç formunda sivri uçlar gösterir.

Kişisel hijyen önlemleri virüsün yayılımını önlemek için birinci basamaktır. Bunun yanında, kontaminasyon ihtimali olan ve dolayısıyla bulaşma yolu olarak rol oynayabilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyip dezenfekte etmek önemlidir. Bu aşamada patojenleri etkin bir şekilde öldürebilecek bir dezenfektana ihtiyaç duyulur.

Intra Hydrocare temiz ve kirli şartlar altında virüsidal etkinliğe sahip bir dezenfektandır. Virosidal bir biyositin tanımı, virüslerin miktarını log4 oranında azaltmaktır, bu 10.000-katlık bir azalmadır. Intra Hydrocare, hidrojen peroksit ve şelatlı gümüşe dayanan eşsiz ve güçlü geniş spektrumlu bir dezenfektandır. Bu tip formülasyonlar gümüşle stabilize edilmiş peroksitler olarak da isimlendirilir. Her iki bileşen virüslere karşı da sinerjik bir etkiye sahiptir. Intra Hydrocare endüstri, hayvancılık sektörü, medikal tesisler, gemiler ve evler gibi çeşitli alanlarda sert yüzeylerin ve içme suyu sistemlerinin dezenfeksiyonu için global olarak kullanılmaktadır.

Intra Hydrocare sisleme yoluyla dekontaminasyon ve dezenfeksiyon için de kullanılır. Özellikle coronavirusun önemli bir bulaşma yolu öksürüğün sebep olduğu havada uçuşan ve ardından yüzeylere yapışan aerosoller olduğu için, virüsün taşıyıcılarının bulunduğu odalardaki havanın ve yüzeylerin dezenfekte edilmesi önemlidir.

Dezenfeksiyon protokolü

10 dakikalık bir temas süresiyle % 2’lik Intra Hydrocare kullanılır. Bir sprey şişesi, düşük basınçlı bir sprey, sünger veya paspas kullanarak 200 ml/m2 oranında sert yüzeyler üzerine spreylenir. Ekipman dezenfeksiyonu için, ekipman dezenfektan solüsyonu içine daldırılır veya spreylenir ve ardından bir bez veya süngerle silinir. Bu sırada gözlük ve maske gibi gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Hava dezenfeksiyonu

Diğer bir seçenek sislemedir. Sisleme yoluyla havada bulunan virüs partiküllerinin yanında yüzeyler üzerine yapışmış olan virüs partikülleri de elimine edilir. Odada insanların bulunmadığından emin olunmalıdır.

Protokol şu şekildedir:

  1. Odanın kapatılması sağlanır.
  2. Gözlük ve maske gibi gerekli güvenlik önlemleri alınır.
  3. % 2’lik Intra Hydrocare solüsyonu hazırlanır.
  4. Bir fogger (sis makinesi) kullanılır ve 15 dakika boyunca 35 ml/dakika oranında sisleme yapılır.
  5. 1 saat boyunca beklenir ve oda iyice havalandırılır.