Bileşimi:

1 litre Intra Calferol 34.000 mg total kalsiyum, 2.000.000 IU Vitamin D3 ve 2.500 mg magnezyum içerir.

Intra Calferol nötral pH’ya sahiptir, bu nedenle vitamin D3 stabilitesi mükemmeldir.

Intra Calferol’de bulunan kalsiyum kaynakları, kalsiyum tuzları ve kalsiyum glukonattır. Böylece kalsiyumun biyoyararlanımı daha üstün hale getirilmiştir. Vitamin D3 kemik formasyonu ve iyi bir yumurta kabuk kalitesi için esansiyel bir öğedir. Mikro element magnezyum ise kemik ve yumurta kabuk matrisi için esansiyeldir.

Kalsiyum emilimi için vücudun D3 vitaminine ihtiyacı vardır. Yeterli vitamin D3 olmadan, vücutta yeterli miktarda kalsitriol hormonu(D3 vitamininin aktif formu) meydana gelmez. Bunu, diyetten yetersiz kalsiyum emilimi izler. Bu durumda, vücudun kalsiyumu iskeletteki depolardan alması gerekir, böylece kemikler zayıflar ve güçlü kemik yapılanması engellenir. Intra Calferol, barsaktan kolay emilen kalsiyum, vitamin D3 ve magnezyumun konsantre bir karışımıdır. Bu yüksek kaliteli nutrisyonel katkı, vücudun kalsiyum dengesini devam ettirmek için hayvanları destekler.

Intra Calferol;

  • Büyümeyi ve kemik yapısını iyileştirir.
  • Yumurta verimini ve kabuk kalitesini artırır.
  • Kan Ca ve Mg seviyelerinin düşmesini önler.

Kemik sağlığı: Vitamin D3‘ün en önemli görevi, barsaktan kalsiyum emilimini düzenleyerek iskelet yapıdaki kalsiyum dengesini sürdürmektir. Osteoklast sayısını artırarak kemik rezorbsiyonunu düzenler, kemik formasyonu için kalsiyum ve fosfat seviyelerini korur, serum kalsiyum seviyesini korumak için paratiroid hormonunun doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Vitamin D3 eksikliğinde, kemik mineral yoğunluğu azalır ve kemik kaybı riski (osteoporosis) artar.

İmmun sistem: Vitamin D3 reseptör ligandları (reseptörlere bağlanan küçük bileşikler), natural öldürücü hücrelerin aktivitesini artırır ve makrofajların fagositik aktivitesini iyileştirir. Aktif vitamin D3, aynı zamanda bakteri, virus ve mantarlar tarafından harekete geçirilen makrofajlarda üretilen bir antimikrobiyal peptid olan cathelicidin’in üretimini artırır.

Süt humması ve Çayır tetanisi: Doğum yapan ineklerde sağım sonrası kan Ca seviyesi, kış döneminde uzun süre ahırda beslenen sığırların meraya çıkarılmaları sonucunda kan Mg ve Ca seviyeleri düşer. Intra Calferol, içerdiği Ca ve Mg iyonları ile bu hastalıklarda oluşan eksiklikleri önler ve giderir.

Yumurta kabuğu

Yumurta kabuğu, çok özel bir mineralize yapıdır, fiziksel hasara ve mikroorganizmaların penetrasyonuna karşı yumurta sarısının korunmasını sağlar. Yumurta kabuğunun kristal tabakası, mekanik dirençten sorumludur ve kalsiyum karbonat formundadır. % 90’dan fazla kalsiyum içerir. Yemden gelen kalsiyum barsaklardan emilir. Yem ile yeterli miktarda kalsiyum (% 3.8–4.2) sağlanmalıdır. Kalsiyumun emilimi, depolanması ve atılımı vitamin D3 ve onun metabolitleri tarafından düzenlenir. Intra Calferol, yumurta kabuğunun yapılanması için yeterli kalsiyum ve kalsiyumun emilimi için yeterli vitamin D3 seviyesi sağlar.

Yumurta tavuklarında 4 günlük kullanım sonrası kırık yumurta oranındaki azalma.

Türler ve kullanım dozu: Intra Calferol tüm hayvan türlerinde kullanılır.

Yumurta tavukları: 1000 litre içme suyuna 1 litre.

Yumurta kabuk kalitesi probleminde 3 gün sürekli uygulanır.

Koruyucu olarak haftada bir kez uygulanır.

Broilerler: 1000 litre içme suyuna 1-2 litre.

Kemik bozukluklarında 3 gün boyunca uygulanır.

Koruyucu olarak haftada bir kez uygulanır.

Büyükbaş hayvanlar: 1000 litre içme suyuna 2,5 litre.

Süt humması ve çayır tetanisinde ferdi uygulamada 1-3 gün boyunca 1 litre ılık suya 10 ml uygulanır.

Kullanım Talimatları: Diğer ürünlerle kombinasyon halinde kullanmayınız. Etten arınma süresi yoktur. Ürünü serin bir ortamda saklayınız ve direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ambalaj:

5 ve10 litrelik ambalajlar