asit ve organik mineral kombinasyonu

Bileşimi

Organik mineraller: Organik bakır ve organik çinko

Organik asitler: Formik asit, Propiyonik asit, Laktik asit, Amonyum format

Genel özellikler

  • Şelatlı minerallerle zenginleştirilmiştir
  • Sinerjik etkili organik asitler içerir
  • Sindirimi destekler
  • Performansı iyileştirir
  • Patojen bakterilerin gelişimini baskılar

Patojen bakterilerde direnç gelişimi nedeniyle antibiyotiklerin büyütme faktörü olarak kullanımına giderek daha fazla dikkat ediliyor. Antibiyotiklerin çıkarılması yoluyla yemde yapılan değişiklikler hayvanların genel sağlık durumunda düşüşe ve üretim sonuçlarının zayıflamasına neden olabilir. Yüksek stres seviyeleri veya aşılamalar sonrası gelişim ve sindirim problemleri meydana gelebilir. Bu problemlerle baş etmek için ilave önlemler alınmalıdır.

Organik mineraller

Organik asitlerin destekleyici etkisi yanında, şelatlı bakır ve şelatlı çinkonun ekstra katkısı daha yüksek bir etkinlik seviyesi sağlar. Asitler özellikle sindirim sürecinin ilk basamakları boyunca etkilidir, bunun yanında bakır ve çinko mineralleri özellikle mide/barsak sisteminin daha ileri kısımlarında aktiftirler.

Bakır

Viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunmada belirgin görev alır. İmmun sistem fonksiyonları için gereklidir. Enzimatik proseslerin daha iyi çalışması için önemlidir. Yem dönüşümü üzerine pozitif etkilidir. Barsaklarda aşırı miktarda bakteri gelişimini baskılar. Artık ürünlerin eliminasyonunda görevlidir.

Çinko

İmmun sistemin önemli bir elemanıdır. Beyaz kan hücreleri ve belli başlı sindirim enzimleri için mutlak gereklidir. Çeşitli E.coli tiplerinin gelişimini baskılar. Hormonların doğru şekilde çalışması için gereklidir. Sindirimde pozitif etkilidir. Birçok metabolik reaksiyonda bio-katalizör olarak görev alır. Özellikle bu komponentlerin kombinasyonu pek çok vaka da iyileştirilmiş performans sağlar.

Organik asitler

Intra Aqua Acid Mineral laktik asit, formik asit ve propiyonik asit içeren bir organik asit karışımıdır. İçeriğindeki asitler birbirlerinin etkilerini artırır, böylece sinerjik bir etki yaratılır. Ürün içme suyu yoluyla uygulanır ve üretim sonuçlarını optimize etmeye katkıda bulunur. Intra Aqua Acid Mineral kullanıldığında içme suyunun asitlik seviyesi (pH) düşer, böylece patojen bakterilerin gelişimi inhibe edilir. Ayrıca gastro-intestinal flora desteklenir, protein sindirimi iyileşir ve amino asitlere daha kolay parçalanırlar. Genel olarak sindirim süreci daha verimli hale getirilir.

Dozaj önerisi

1000 litre içme suyuna 0.5-1.5 litre Intra Aqua Acid Mineral ilave edilmesi önerilir.

Sürekli dozajlama gerekli değildir; ancak gerekli görüldüğü durumlarda tekrarlanabilir.

Hedef içme suyunda 4 civarında pH değeri elde etmektir. Bunu sağlayan minimum dozaj belirlenir, böylece optimal bir asitlik seviyesi elde edilir. Suyun pH’sı 7.5’un üzerindeyse dozaj artırılır.

Uyarılar

Aşılamalar süresince kullanımı durdurunuz. Başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Ürün açılmamış ambalajında en az 24 ay saklanabilir.

Güvenlik

Ürün gözlerde, solunum yolları ve deride irritasyona neden olabilir. Çocuklardan uzak tutunuz. Ürünün gözlerle teması halinde, hemen bol miktarda suyla yıkayınız ve tıbbi öneri alınız.

Ambalaj

10 kg plastik bidon

Ürün GMP/HACCP/QS koşullarına tamamen uyumludur ve biyolojik olarak tamamen yıkımlanabilir.